tirsdag den 21. februar 2012

Nu kommer de ”grønne” ørreder

Kunderne efterspørger i stigende grad produkter med et lavere miljø-, natur- og klimamæssigt ”fodaftryk”. I Dansk Akvakultur er vi så heldige, at alt det vi producerer allerede ligger i den pæne ende af fødevareproduktionen, hvad angår det grønne. Vores ørreder har et lavt tab af kvælstof pr. produceret værdienhed, både fordi prisen er relativ høj i forhold til de flere andre animalske produkter, og fordi fisk har en høj foderudnyttelse, da fisk er vekselvarme dyr, som svømmer rundt i et tyngdefrit miljø. Vores åleopdræt er i gang med at løse ålens gåde, og muslingeopdræt og tangdyrkning fjerner næringsstoffer fra miljøet.

Vi er derfor glade for den anerkendelse, der nu er opnået i samarbejde med Verdensnaturfonden om WWF- certificering af ørredproduktionen. Vi har taget initiativ til at sætte certificeringsprocessen i gang, i håbet om at det store arbejde og de mange investeringer, vi har lagt at udvikle ørredproduktionen i en mere miljøeffektiv retning, kan bære frugt ved at give os bedre adgang til markedet.
Det certificeringsgrundlag, der nu er opnået kan stort set alle danske ørredproducenter opfylde, men langt fra alle vor konkurrenter. Vi mangler dog stadig at få den endelige certificering. Det sker nu i samarbejde med ASC (Aquaculture Stewardship Council), og vi håber, at vi hurtigst muligt kan opnå certifikatet.

Det vil være rigeligt optimistisk at tro, at et certifikat straks kan give os bedre priser. Forbrugerne er meget glade for at tale om ”det grønne”, men ikke altid helt så glade for at betale for det.
Men vi forventer da at kunne komme ind på de hylderne hos de mange supermarkeder og institutioner, der oplyser, at grøn indkøbspolitik er vigtig for dem. I det mindste bør vi kunne erstatte produktioner fra lande, der overhovedet ikke stiller miljømæssige krav til deres ørredproduktion, og som oven i købet giver statslig produktionsstøtte.

Vi satser på, at især de danske supermarkedskæder og danske NGO’er vil hjælpe os helhjertet i denne sag. Så kan vi opnå det indtjeningsgrundlag, der gør det muligt for os  at investere i ny miljøteknologi og produktion af mange flere ”grønne” ørreder.

Ingen kommentarer: