mandag den 2. juli 2012

Vandbrug og landbrug


Vi kender alle landbruget eller agrikulturen. Men ikke alle i Danmark er opmærksom på vandbruget eller akvakulturen, som er opdræt af fisk, skaldyr og tang.

Det er egentlig ikke så mærkeligt, da landbruget har eksisteret i Danmark i mere end 6000 år. Fra 4000 år før Kristi fødsel og på blot hundrede år gik vi fra jæger/samler-samfundet til bondesamfundet, og på godt og ondt har Danmark aldrig været det samme siden. Til gengæld kan vi ikke blot brødføde os selv, men en befolkning, der er 3 gange større end den danske. Det er godt gjort og noget vi skal være stolte af.

Vandbruget er derimod en ny foreteelse i Danmark. Bortset fra nogle få karpedamme ved munkeklostrene i middelalderen opstod akvakulturen først i Danmark i 1894, hvor det det første egentlige dambrug blev etableret på Hvilestedgård i nærheden af Kolding. Det eksisterer i øvrigt endnu som et veldrevet anlæg især til produktion af specielle ørredtyper til udsætning i vandløb og er fredet af Kulturarvsstyrelsen.

Siden gik det rask fremad og Danmark er nu en af verdens største ørredeksporterende nationer med en produktion af 30.000 tons ørreder på land og 10.000 tons ørreder i havbrug. Sammen med åleopdrættet, hvor danskerne har førertrøjen på for at løse ”ålens gåde”, opdræt af muslinger og begyndende dyrkning af tang, omsætter erhvervet i alt for 1 milliard kr. om året.

Internationalt set er akvakulturen verdens hurtigst voksende fødevareproduktion med en vækst på mere end 8 % om året siden 1970. Halvdelen af de fisk, der spises i verden, stammer fra akvakulturen. Da fiskeriet har en begrænset kapacitet og da verdens mennesker efterspørger stadig flere fisk, skaldyr og tang er det helt sikkert, at der i fremtiden vil ske en meget stor forøgelse af den globale akvakulturproduktion.

I de varme lande opdrættes især planteædende fisk som: Karper, maller og tilapia. På vores kølige breddegrader er det første fremmest fordelagtigt at opdrætte laksefisk, som ørreder og atlantisk laks. Langt den største del af de laks, der nu spises i Danmark, er opdrættet i Norge, som har næsten perfekte naturgivne omstændigheder for lakseopdræt, og nu producerer 1 million tons/ året til en værdi af knap 30 mia. danske kr. /år, samme niveau som hele den danske svineproduktion.

I Danmark er vi særligt gode til at opdrætte ørreder, som derfor er den produktion, som har den bedste fremtid.

Akvakulturen er det ”nye barn i klassen” og bliver derfor uundgåeligt mødt med kritik. F.eks. er mange optaget af, at fiskeopdræt forurener. Det er korrekt, det gør alle fødevareproduktioner, men fiskeproduktion ligger i den rigtig pæne ende, fordi fisk, som vekselvarme dyr har en bedre foderudnyttelse end pattedyr. Dertil kommer, at skrappe danske miljøkrav har medført, at danskopdrættede fisk ligger internationalt helt i top på miljøområdet.

Danmark er ligeledes i front med at skabe miljømæssig balance mellem fiskeproduktion og muslinge- og tangproduktion.

Nogle bekymrer sig endvidere om den kulinariske og sundhedsmæssige kvalitet af akvakultur produkter. Jeg kan berolige med, at der på linje med den danske landbaserede produktion af fødevarer, er tale om en høj og sikker kvalitet. Blandt andet er en af vores store eksportkunder Japan, og det kan kun lade sig gøre, hvis fødevaresikkerheden er helt i top. Men naturligvis er der standardkvaliteter for den normale pengepung og særlige kvaliteter for den udsøgte smag. Vi kan levere et flot udvalg fra vores madkunsthåndværkere som: økologiske fisk & muslinger, guldørreder, bækørreder, brøddinger, ål, sandart og sukkertang.

”Vandbrugerne” er stolte af deres erhverv og vi viser gerne vores moderne og spændende produktion frem for alle interesserede. Vi hører til dem, der i praksis viser, hvad Danmark skal leve af i fremtiden.

Ingen kommentarer: