fredag den 3. oktober 2008

Aldrig mere Egtvedsyge….

På et meget uheldigt tidspunkt, nemlig dagen før foreningens arrangement om modeldambrug den 3. oktober, blev der på Nielsby dambrug i få fisk fundet symptomer, som kan være forenelig med VHS-infektion. Dermed var dambruget officielt under mistanke for at være inficeret med en anmeldepligtig husdyr sygdom. De veterinære regler er klare i en sådan sag, og forlanger at færdsel til og fra anlægget minimeres, indtil der er fundet en endelig bekræftelse/afkræftelse på om, der reelt er VHS på dambruget. På denne baggrund var der naturligvis ikke andet at gøre end at aflyse arrangementet. Det havde været endnu mere uheldigt, hvis VHS mistanken var opstået dagen efter, at rigtig mange gæster havde besøgt dambruget med risiko for at videreføre en smitte. Dette giver os lejlighed til at overveje om det overhovedet er risikoen værd at holde større ”åbent hus” arrangementer af denne art på dambrug?

Vi kunne måske godt have holdt arrangementet et andet sted, men vi syntes ikke det var betimeligt at holde festtaler på et tidspunkt, hvor et muligt sygdomsudbrud er undervejs. En dybt alvorlig situation for enhver fiskeopdrætter.

Situationen giver mig anledning til at resumere, hvor vi står med VHS planen. Den er sendt til EU og forventes godkendt inden for et par måneder. Vi forventer at få en aftale med fødevareministeriet om en reservation 55 millioner kr. til planen, bl.a. til erstatning for nedslagtning. Vi har dog lovet fødevareministeren at lave en risikoanalyse for at komme lidt nærmere på at afsætte det rigtige beløb.

I onsdags mødtes vi i havbrugsudvalget og Niels Jørgen Olesen og Henrik Korsholm redegjorde klart og fyldestgørende for VHS situationen. Det var nyt for mig, at VHS er en marin virus, som oprindeligt blev overført med vådfoder til Egtved. Men det gør det mere sandsynligt, at få den helt fjernet fra de ferske vandområder. Det er samtidig åbenbart, at der er en stor risiko forbundet ved at flytte fisk fra saltvand til ferskvand. Havbrugernes ønsker om at evt. at lave avlsarbejde med ørreder fra saltvand, kan dog imødekommes ved at flytte desinficerede æg til et landanlæg.

Vi er allerede langt i retning af at reducere udbrud af VHS i Danmark. Med støtte fra fiskerifonden og med udelt opmærksomhed fra foreningens side kan vi forhåbentlig nå det sidste stykke.