torsdag den 19. januar 2012

Store forventninger

Dansk Akvakultur har et godt tilbud til samfundet. Over en kortere årrække vil vi øge produktionen af fisk skaldyr og tang til 180.000 tons / år til en værdi af 4 mia. kr/år. Det meste går til eksport, og desuden kan vi oprette 2.000 godt lønnede arbejdspladser i udkantsdanmark. Det hele kan foregå inden for samfundsfastlagte miljømål.

Det kræver, at politikerne lever op til akvakulturudvalget anbefalinger, som tildeler erhvervet den absolut nødvendige mængde kvælstof og frafalder den nuværende kommando/kontrol regulering til fordel for udlederkrav.

Det er desværre ikke nogen simpel sag, især synes det at være tungt for miljøministeriets embedsmænd at værdsætte, hvad det er, man har skrevet under på i Akvakulturudvalget.

Det skal ikke forhindre mig i at starte 2012 i en god ånd. Jeg tror, det vil lykkes for alle gode kræfter at få gennemført akvakulturudvalgets anbefalinger.
Det er vigtigt, at erhvervet som helhed og hvert enkelt af vore medlemmer tænker disse meget positive konsekvenser igennem. Det er meget ”jysk” at være lidt småpessimistisk og tænke, at det kan da ikke passe, at situationen for Dansk Akvakultur pludselig bliver (meget) bedre.

Men det kan, og det skal passe. Og så får vi travlt med mange spændende ting.
Æg- og yngelfolket skal firedoble produktionen, bl.a. skal der bruges mere end 10.000 sættefisk til havbrug som skal være klar i april måned hvert år.

Hvis vi kommer til at ligne udviklingen i det internationale lakseopdræt opstår der nogle få meget store firmaer, som omsætter i milliardklassen. De kan ikke ledes alene af vores formidable ejer/ledere, som er vant til at tage alle vigtige beslutninger selv, og derfor risikerer at blive flaskehalse. Vi skal både bruge kapitalindskud til hurtig vækst – måske skal nogle af jer børsnoteres - og mere professionel ledelse på direktørgangene og i bestyrelserne.

Hver enkelt af vores virksomheder må tænke denne udfordrende situation igennem og række ud til omgivelserne for at komme de gode muligheder i møde.

I ønskes alle et positivt 2012.