lørdag den 14. november 2009

Er der også noget, der hedder ”blå vækst”?

Grøn vækst har vi alle efterhånden hørt om, men blå vækst, hvad er nu det for noget?

Det træffer sig således, at vi sammen med vores øvrige gode kolleger i fiskeerhvervet, har henvendt os til fødevareminister Eva Kjer Hansen, for at bl.a. at bede om fuld hjemtagning af EU-midler og andre gode ting.

Fødevareministeren svarede som sædvanligt venligt og imødekommende på vores henvendelse, men sluttede af med at bede om en samlet "Blå Vækst" strategi for hele fiske- og skaldyrserhvervet.

I Dansk Akvakultur synes vi umiddelbart det lyder som en god ide. Vi har meget til fælles med de øvrige fiskeerhverv. Vi vil gerne i fællesskab fremme forbruget af vores sunde og velsmagende produkter, og i opdrættet bruger vi både fiskemel og fiskeolie som en del af foderet til vores fisk.

Vi synes i høj grad, at vi allerede har leveret vores sektors bidrag til samlet blå vækst plan gennem vores egen "grøn vækst" plan, men vi vil meget gerne arbejde sammen med de andre "fiskesektorer" for at få udarbejdet en blå vækst plan for hele erhvervet.

Der er naturligvis nogle udfordringer knyttet til en sådan fælles planlægning. Det er ikke nogen hemmelighed, at fiskerne ikke er alt for begejstrede for den stadig større betydning opdrættet har for det samlede udbud af fisk og skaldyr, og føler, at vi udsætter dem for en besværlig konkurrence. Vi synes heller ikke det er særligt sjovt, når nogle fiskere med en rygmarvsrefleks går imod havbrug, som er en af de meste miljøeffektive former for animalsk produktion overhovedet og en hovedhjørnesten i vores strategi.

Men det får nu være, vi har så mange fælles interesser og det er så vigtigt for os at stå sammen, at vi ubetinget må følge ministerens opfordring til at udarbejde en fælles blå vækst strategi.

Jeg ser to vigtige grundpiller i en sådan strategi.

For det første må det være det samlede erhvervs opgave at forsyne verdens forbrugere med sunde og velsmagende fisk, skaldyr og tang. Disse produkter skal hentes der, hvor det er erhvervsmæssigt mest lønsomt, uanset om det er opdræt eller fiskeri, og produktionen/fiskeriet skal ske inden for samfundsmæssigt acceptable rammer.

For det andet skal vi hjælpe hinanden med at erobre havet, som er en fremtidens platform for fødevareproduktion. På havet er der masser af plads, ingen mangel på vand, næringsstoffer og kulstof og ved at fortsætte udviklingen af fødevareproduktionen på havet, kan vi mindske den samlede fødevareproduktions "fodaftryk" betydeligt.

Vi har haft nogen drøftelser med de andre "fiskesektorer" om disse forhold og håber snart at kunne komme i gang med en konkret udformning af en "blå vækst" strategi.