mandag den 7. oktober 2013

Det man ikke ser...

Vi kan alle se, hvis en virksomhed bliver lukket og arbejdspladser flyttes til udlandet. Vi kan derimod ikke se de virksomheder og arbejdspladser, der ikke bliver oprettet, fordi vi har forkerte rammevilkår i Danmark.
Det vi ikke ser, fylder ingenting i den offentlige debat, og det er et massivt problem for udviklingen af det danske samfunds økonomi.

Landbrug & Fødevarer er netop udkommet med en rapport, der viser, hvad den danske biologiske produktion kan præstere, hvis den får fjernet møllestenen i form af en elendig miljøregulering. Og dermed angiver rapporten indirekte, hvad vi gået glip af i de seneste 25 år, mit skøn er en ophobet manglende produktion på mellem 500-1000 mia. kr.

Der er marked til at øge værdien af den samlede biologiske produktion med ca. 60 % frem til 2030, samtidig med at den samlede udledning af kvælstof, ammoniak og klimagasser holdes i ro eller kun stiger svagt. En stor præstation, som kun få lande vil kunne gøre os efter.

Akvakulturen er med i rapporten og det hedder i sammenfatningen:

Akvakulturen er den sektor, der er faldet mest tilbage i forhold til den globale udvikling, og er den sektor, der har det største fremtidige vækstpotentiale. Beregningerne viser en produktionsstigning på op til en faktor 5 frem mod 2030. Denne markante produktionsstigning afføder en stigning i udledning af kvælstof til åbne strømrige farvande, hvor miljøpåvirkningen er marginal.

Vi har således mistet en ophobet omsætning på ca. 50 mia. kr.: en pæn Storebæltsbro, på grund af den elendige regulering af vores erhverv. Det er nogle ekstremt dyrekøbte tons kvælstof, miljøet er blevet sparet for.

Ikke alene ville akvakulturen og samfundets økonomi have været meget bedre, miljøet og naturen villet ligeledes have haft det bedre.

Det skyldes dels, at en god miljøregulering belønner udvikling af miljøeffektiv teknologi dels, at den gode økonomi giver grundlaget for at gennemføre målrettede og kosteffektive forbedringer af naturen og miljøet f.eks.: fjernelse af stemmeværker, stenrev, åleudgræsplantning, naturskove etc.

Sund økonomi baseret på øget produktion og beskæftigelse er forudsætningen for at gøre det gode for miljøet og naturen.

1 kommentar:

Unknown sagde ...

Et kardinalpunkt i forhold til øget akvakultur-produktion må være uddannelse. Jeg har netop afsluttet emneugen "en uge i fiskens tegn" med 22 unge på erhvervsskolen HANSENBERG som har lært om regnbueørred og ål og vi har etableret et eksperimentarium med akvarier, hvor fiskene kan studeres. Det er et led i at vi kan håndplukke de mest egnede og motiverede kandidater akvakultur-erhvervet og forhåbentlig bidrage til at se erhvervet som en fremtidsmulighed.