torsdag den 24. december 2009

En julegave til samfundet

Vi har finanskrise og økonomisk krise i hele verden, og det har også ramt vores lille hyggelige land. Vi må naturligvis alle være med til at løse disse problemer.

I Dansk Akvakultur har vi udviklet en vækstpakke, som vi gerne vil give det danske samfund i julegave.

Vi kan øge vores produktion i dambrugene med op til 20 %, svarende til ca. 7.500 tons fisk / år, hvilket vil give et øget årligt dækningsbidrag på ca. 32 millioner kr., samtidig med at vi forbedrer miljøet i vores vandløb.

De lyder som et eventyr, men er rigtigt sandt.

Sagen er, at vi har en uudnyttet produktionskapacitet på ca. 20 % i vores dambrug. Dette tal fremkommer som forskellen mellem den produktion, der er tilladelse til, og den produktion, der er kapacitet (vand, plads) til.

For de klassiske dambrug er der nogle gange en miljømæssig forklaring på denne forskel. For de nye modeldambrug, som nu næsten udgør halvdelen af vores produktion, er det jo lettere absurd, at vi med samfundets støtte (ca. 25 %) i de sidste 5 år har investeret 330 millioner kr. i nye modeldambrug, hvor produktionskapaciteten fortsat ikke udnyttes 100 %

Vi har lavet et regnestykke, der viser, at hvis vi øger produktionen med 20 % på vilkår af, at vi indfører organisk stof fjernelse i de klassiske dambrug, kan vi reducere udledningen af organisk stof med godt 400 tons / år (66 %). Desuden vil vi opnå en formindskelse af fosforudledningen på 12 tons / år (25 %), og reduktion af udledningen af medicin & hjælpestoffer. Til gengæld må der accepteres en øget kvælstofudledning på knap 150 tons / år (24 %) som dog ligger langt inden for den kvote, samfundet har stillet os i udsigt på 2.400 tons N. Hertil kommer en vis forøgelse af energiforbruget, som under alle omstændigheder er nødvendigt for at øge rensningsgraden.

Heller ikke på miljøområdet får man noget for ingenting.

Vi håber, at samfundet vil hjælpe os med at sætte en sådan vækstpakke i gang umiddelbart, f.eks. i form af en midlertidig produktionstilladelse. Når akvakulturudvalget er færdigt med sit arbejde, er der et godt grundlag for en ny akvakultur lovgivning & regulering, som vi derefter vil indrette vores produktionsforhold på.

Jeg håber, at samfundet vil tage godt mod vores julegave. God jul til alle.

Ingen kommentarer: