lørdag den 23. januar 2010

Red ålen – spis flere ål

Lad mig starte 2010'erne med at fortælle historien om de to truede arter: Ålen og åleerhvervet.

Det er almindelig kendt, at ålen er en presset art på grund af mange forhold: ødelæggelse af habitater, for stort fiskeri, forurening, klimaændringer osv.

Der følger logisk heraf, at åleerhvervet, både opdrættere og fiskere, ligeledes er hårdt presset. På det seneste har forskellige grønne organisationer, GreenPeace og WWF, kørt hårdt på ålen, og har "overtalt" mange Europæiske supermarkeder til at fjerne ålene fra køledisken, hvilket vil ødelægge erhvervsgrundlaget for et lille, men sympatisk erhverv.

Sagen er, at ålens overlevelse som art er ligeså afhængig af, at åleerhvervet overlever, som erhvervet er af ålens overlevelse.

Det vil kræve en jætteindsats at sikre fremtiden for ålen. Habitater skal restaureres, små og store ål skal udsættes til genopretning af bestande og sidst men ikke mindst skal "Ålens Gåde" løses, nemlig udvikling af avanceret teknologi til at reproducere ål i fangenskab.

Ålen ligger bestemt ikke højest på listen over "populære" truede dyrearter som pandaen og andre dyr med pels og store øjne, og den folkelige interesse for at bruge og tid på problemet vil derfor næppe være ret høj. Hvis det lykkes de velmenende grønne organisationer at fjerne ål fra markedet vil den komme ud af øje og ud af sind, og det vil så være et spørgsmål om rent held, hvis den alligevel klarer sig.

Åleopdrætterne har allerede gjort rigtig meget for naturen og miljøet. Åleopdrætterne var pionerer ved udvikling af de recirkulationssystemer, der er med til at give den danske ørredproduktion en god fremtid. Åleopdrætterne står bag det meget fremgangsrige reproduktions projekt, som har sat verdensrekord i overlevelse af ålelarver frem til 14 dage. Og åleopdrætterne leverer de sætteål, der er med til at holde ålen i live i naturen.

Hvis erhvervet forsvinder, er det slut med åleavl og udsætning af sætteål, og ålens fremtid vil se meget sortere ud.

Vi appellerer til de grønne organisationer og supermarkederne om at tage deres beslutninger op igen. Til gengæld vil det samlede danske akvakulturerhverv og vores europæiske kolleger stå bag et lang sejt træk for at løse "Ålens Gåde" og vi vil være med til at sikre, at der for hvert kg glasål brugt til åleopdræt vil blive udsat så mange levedygtige større ål, at ålens overlevelse forbedres i takt med, at der sælges og spises flere ål.

Lad os i fællesskab med det øvrige samfund redde både ål og åleerhverv.

1 kommentar:

helge sagde ...

de danske åle der fanges er kun en dråbe i havet. Stop Portogal i deres fangst af glasål som de kommer på dåse i olie og sælger i tons vis til Japan !!!!!!!!!!! Så har vi gjort noget der batter. det andet er pjat.

MVH Helge