mandag den 1. marts 2010

Reel fri faunapassage

At opdrætte fisk uden vand er ikke nemt, selv om mange miljøbureaukrater godt kunne tænke sig, at det var muligt.

I erhvervet er vi helt med på, at dambrug ikke længere skal spærre for faunapassagen op og ned ad vores vandløb, og vi vil derfor gerne være med til at fjerne opstemninger og spærringer mod fuld erstatning naturligvis, da der er tale om en hævdvunden ret.

I det nationale akvakulturudvalg, hvis arbejde generelt skrider fornuftigt frem, har vi bedt om en teknisk diskussion af begrebet "reel fri faunapassage". Man skal ikke være atomfysiker for at forstå, at den ideelle naturlige situation for et vandløb er, at der overhovedet ikke finder nogen menneskelig aktivitet sted ved vandløbet, det være sig regulering, grødeskæring, spærringer/opstemninger, spildevandsudledninger, vandindvinding/vandindtag og udsætning af fisk til sportsfiskeri.

Vi er derfor ikke imponeret over et faunapassageudvalg og nogle forskere, der i deres visdom er nået frem til, at et ideelt vandløb er et vandløb uden bl.a. dambrug.

Mennesker og menneskelige aktiviteter har også lov at være ved vandløbene og vi har brug at vide, hvornår faunapassagen er reelt god nok. Dvs. hvor meget vand kan der tages ind uden væsentlig påvirkning af faunapassagen, og kan det virkeligt i disse CO2 tider være rimeligt at kræve, at alt vand skal pumpes tilbage til indløbspunktet. Vi har endvidere brug for vurderinger af, hvordan man på en kosteffektiv måde minimerer faunatabet ved indtag af vand til dambruget, og her er det for primitivt blot at sige, at der skal bruges 1 mm riste. Vi skal se på ristenes placering i forhold til vandløbets hovedstrøm, og på sæsonvariationen i faunapassagen.

Vi har bedt forskerne bruge deres gode og veluddannede hoveder til at finde på praktiske løsninger på virkelige problemer, baseret på, at så langt ud i fremtiden som øjet rækker, vil der stadig være mange dambrug ved danske vandløb, der tager betydelige mængder vand ind til produktionen.

Vi indkalder desuden fra vores medlemmer og offentligheden i øvrigt viden og ideer om denne problemstilling, så vi kan få planlagt den optimale afvejning af natur- og produktionshensyn.

3 kommentarer:

Jakob Larsen sagde ...

Jeg må så være en af "miljøbureakraterne", men dog ikke af den opfattelse af fisk kan opdrættes uden vand. Det lykkedes heller ikke, da jeg var med i produktionen af 1,3 mill pighvarre. Dog kender jeg dambrug, der prducerer over 600 tons fisk pr. år med vandforbrug på under 20 l/s. Nu foreslår Karl Iver at indføre begrebet "reel fri faunapassage" - Hvorfor det? Det er for længst slået fast, at vandforsyningslovens minimumskrav langt fra er nok til tilstrækkelig faunapassage. At Dansk Akvakulturs formand ikke har tiltro til konklusioner truffet af medlemmerne i Faunapassageudvalget er beklageligt. Faunapassageudvalget gav ikke udtryk for at et ideelt vandløb er et vandløb uden dambrug. Det Faunapassageudvalget forholdt sig til var, hvad der skal til for at opnå tilfredsstillende faunapassage dvs. hvor meget vand kan indtages, hvilken afgitring skal anbefales og hvor skal vandet afleveres igen. KIDM forsøger at nulstille Faunapassageudvalgets arbejde. Der er ikke meget, der tyder på det lykkes, men måske giver det point internt i foreningen, det tvivler jeg dog på. Spærringer er passé og unødvendige i vandløbene som vandplanerne også melder ud - at bruge en masse energi i den forbindelse er som at tage turen op af Alpe D´huez i det høje gear, det lykkes for de færreste.

Jakob Larsen

Karl Iver Dahl-Madsen sagde ...

Kære Jakob
Hvis du er Jakob Larsen fra Holstebro, så er du en af de retfærdige miljøbureaukrater, som nyder respekt i erhvervet. Og vi hører gerne dine forslag til praktiske, konkrete løsninger.
Vi er ikke enige i, at "vandforsyningslovens minimumskrav" ikke i de fleste tilfælde er tilstrækkelige til at sikre "reel fri faunapassage" og vi mener bestemt ikke at faunapassageudvalgets rapport var et specielt kvalificeret indlæg i den debat. Den var i det mindste mere "miljøpolitisk" end den var fagligt stringent.
Vi er ved at få udarbejdet en mere kvalificeret analyse, som bl.a. bruger den information, der er opnået gennem de seneste års praktiske og konkrete fjernelse af spærringer ved dambrug.

Med venlig hilsen

Karl Iver

Jakob Larsen sagde ...

Kære Karl Iver

Den analyse er jeg spændt på at se. Håber ikke den er af en kvalitet som den analyse bestilt af Fødevareministeriet, der frikendte muslingeskraberiet i Limfjorden...Eller den analyse, der gang på gang fører til at Fødevareministeriet mener der godt kan fiskes torsk i Kattegat på trods af at torskebestanden reelt er kolapset og det er længe side ICES biologerne har anbefalet torskestop.

Venlig hilsen

Jakob